ARION BANKI - UMHVERFISUPPGJÖR 2017
 LYKILTÖLUR Eining 2017 2016 2015 
 Losun gróðurhúsalofttegunda Umfang 1 tCO2í 75,8 78,0 77,8 
 Umfang 2 (landsnetið) -

689 
 Umfang 2 (með afskráningu upprunaáb.) - 83 107
 Umfang 3 - 147 163 246 
 Kolefnisspor án mótvægisagerða tCO2í 306 348 1.013 
    Landbætur - 19,0 0,0
 Kolefnisspor með mótvægisaðgerðum tCO2í 287 348 1.013 
 Kolefnisvísar Kolefnisvísir orku kgCO2í/MWst 0,03 0,03 0,09 
 Kolefnisvísir húsnæðis kgCO2í/m3 2,66 3,05 8,50 
 Kolefnisvísir starfsmanna tCO2í/fj.stm. 0,33 0,37 1,09 
 Kolefnisvísir eigin fjár tCO2í/m.kr. 0,26 0,34  1,01 
    Samdáttur í vísitölu frá grunnári (2015) % 74,9% 66,8%
 Pappírsvísir bls/fj.stm. 2.419 2.516 2.576 
 Orkunotkun Heildarorkunotkun kWst 9.074.193 11.423.654 10.668.563 
    Þar af orka vegna notkunar jarðefnaeldsneytis kWst 322.208 331.575 327.348 
        Eldsneytisnotkun bifreiða kg. 27.705 28.510 28.147 
    Þar af raforkunotkun kWst 2.718.071 4.087.129 4.034.237 
    Þar af orka frá heitu vatni til húshitunar kWst 6.033.914 7.004.950 6.306.978 
        Magn af heitu vatni til húshitunar m3 104.033 120.775 108.741 
 Hlutfall endurnýjanlegrar orku % 95,85% 68,83% 85,97% 
 Hlutfall endurnýjanlegrar raforku % 100% 100% 71% 
 Neysluvatn Heildarnotkun á neysluvatni m3 73.971 66.776 65.372 
    Þar af kalt vatn m3 73.971 66.776  65.372 
 Myndun úrgangs Heildarmagn úrgangs kg 125.519 120.728 119.992 
    Þar af rekstrarúrgangur - 112.649 120.728 119.992 
    Þar af úrgangur vegna framkvæmda - 12.870

 Flokkaður úrgangur (án framkvæmdarúrgangs) - 58.492 60.958 51.588 
 Óflokkaður úrgangur (án framkvæmdarúrgangs) - 54.157 59.770 68.404 
 Hlutfall flokkaðs úrgangs % 51,9% 50,5% 43,0% 
 Pappírsnotkun skrifstofu Heildarmagn prentaðs pappírs blaðsíður 2.133.773 2.354.926 2.394.285 
 Rekstur Heildarstærð húsnæðis m3 108.075 114.146 119.189 
    Þar af svæði með LED % 10%

 Meðalfjöldi starfsfólks starfsfólk 882,0 936,0 929,5 
 Heildareignir í milljörðum króna milljarðar kr. 1.126 1.033 998 


 SUNDURLIÐUN UPPGJÖRS Umfang 1 Heildarlosun GHL í umfangi 1 tCO2í 75,8 78,0 77,8 
 Eldsneytisnotkun bifreiða lítr. 32.754 33.695 33.457 
    Þar af bensín - 1.360 1.304 2.916 
    Þar af díselolía - 31.394 32.391 30.541 
 Eldsneytisnotkun bifreiða kg 27.705 28.510 28.147 
    Þar af bensín - 1.020 978 2.187 
    Þar af díselolía - 26.685 27.532 25.960 
 Umfang 2 Heildarlosun GHL í umfangi 2 tCO2í 83 107 689 
    Þar af losun vegna raforkunotkunar - 29,9 45 633 
        Raforkunotkun kWst 2.712.519 4.021.015 4.050.812 
    Þar af losun vegna heitavatnsnotkunar tCO2í 53 62 56 
        Magn af heitu vatni til húshitunar m3 104.033 121.619 108.266 
        Orka frá heitu vatni til húshitunar kWst 6.033.914 7.053.902 6.279.428 
 Umfang 3 Heildarlosun GHL í umfangi 3 tCO2í 147 163 246 
    Þar af losun GHL vegna úrgangs - 22,6 24,2 28 
        Viðbótarlosun vegna framkvæmda (Sorpa) - 2

    Þar af losun vegna viðskiptaferða tCO2í 124,7 139,0 217,6 
    Þar af losun vegna ferðalaga með Icelandair - 88 126 216 
        Fjöldi ferða fjöldi 472,0 484,0 947,0 
    Þar af losun vegna ferðalaga með Wow air tCO2í 27 13
        Fjöldi ferða fjöldi 271,0 55,0 6,0 
    Þar af losun vegna innanlandsflugs tCO2í 10

        Fjöldi ferða fjöldi 341,0

        Meðalvegalengd km 350

 Landbætur Samtals binding í trjárækt t CO2 19,0

    Stærð gróðursvæðis ha 2,5

    Binding gróðurs (stafafura og sitkagreni) t CO2/ha 7,6

    Fjöldi plantna fjöldi 6.250