Ófjárhagslegar upplýsingar 2018

Ár

Samfélag (S)
Eining
2015
2016
2017
2018

Laun eftir kyni (S2 | UNGC-P6 | GRI 405-2)


Niðurstöður jafnlaunavottunar
%
4,8%
3,7%
2,9%
2,4%

Starfsmannavelta (S3 | GRI 401-1)


Heildar starfsmannavelta
%
10,8%
13,8%
11,8%
13,9%

    Þar af létu sjálfir af störfum
-
7,7%
5,4%
7,7%
8,3%

    Þar af sagt upp
-
2,2%
7,8%
2,2%
4,4%

    Þar af hættu vegna aldurs
-
0,9%
0,7%
0,9%
1,2%

Hlutfall kynja sem létu af störfum


    Konur
%
-
-
-
71%

    Karlar
%
-
-
-
29%

Aldursdreifing þeirra sem létu af störfum


    20-29 ára
%
-
-
-
23,4%

    30-39 ára
-
-
-
-
17,7%

    40-49 ára
-
-
-
-
22,6%

    50-59 ára
-
-
-
-
22,6%

    60-69 ára
-
-
-
-
13,7%

Hlufall þeirra sem létu af störfum eftir búsetu


    Hlutfall á höfuðborgarsvæðinu
82,3%

    Hlutfall á landsbyggðinni
17,7%

Kynjahlutföll (S4 | UNGC-P6 | GRI 102-8)


Heildarfjöldi starfsfólks*
fj.
882
936
930
866

Hlutfall kvenna
%
66%
65%
65%
64,9%

    Þar af í fullu starfi
-
-
-
-
52%

    Þar af í hlutastarfi
-
-
-
-
12,9%

Hlutfall karla
-
34%
35%
35%
35,1%

    Þar af í fullu starfi
-
-
-
-
33,1%

    Þar af í hlutastarfi
-
-
-
-
2%

Jafnræði (S4 | UNGC-P6 | GRI 401-3, GRI 405-1)


Stjórn


    Þar af konur
%
55%
50%
50%
44%

    Þar af karlar
%
45%
50%
50%
56%

Aldurssamsetning stjórnar


    20-29 ára
%
-
-
-
0%

    30-39 ára
-
-
-
-
0%

    40-49 ára
-
-
-
-
66,7%

    50-59 ára
-
-
-
-
0%

    60-69 ára
-
-
-
-
22,2%

    70-79 ára
-
-
-
-
11,1%

Allir stjórnendur með mannaforráð


    Þar af konur
%
41%
47%
48%
47%

    Þar af karlar
%
59%
53%
52%
53%

Framkvæmdastjórar


    Þar af konur
%
33%
44%
50%
50%

    Þar af karlar
%
67%
56%
50%
50%

Forstöðumenn


    Þar af konur
%
39%
34%
28%
30%

    Þar af karlar
%
61%
66%
72%
70%

Svæðis- og útibússtjórar


    Þar af konur
%
39%
50%
43%
38,5%

    Þar af karlar
%
61%
50%
57%
61,5%

Þjónustustjórar


    Þar af konur
%

93%
73%
82%

    Þar af karlar
%

7%
27%
18%

Hóp og liðsstjórar


    Þar af konur
%
50%
44%
67%
60%

    Þar af karlar
%
50%
56%
33%
40%

Sviðsstjórar


    Þar af konur
%
-
-
-
50%

    Þar af karlar
%
-
-
-
50%

Forstöðumenn fyrirtækjaviðskipta/viðskiptastjórar


    Þar af konur
%
-
-
-
33%

    Þar af karlar
%
-
-
-
67%

Aðrir stjórnendur með mannaforráð


    Þar af konur
%
-
-
-
25%

    Þar af karlar
%
-
-
-
75%

Aldurssamsetning stjórnenda


    20-29 ára
%
-
-
-
0%

    30-39 ára
-
-
-
-
14,6%

    40-49 ára
-
-
-
-
55,2%

    50-59 ára
-
-
-
-
28,1%

    60-69 ára
-
-
-
-
2,1%

Aldurssamsetning alls starfsfólks**


    20-29 ára
%
-
-
-
17%

    30-39 ára
-
-
-
-
25%

    40-49 ára
-
-
-
-
31%

    50-59 ára
-
-
-
-
21%

    60-69 ára
-
-
-
-
6%

Fæðingarorlof


    Fjöldi kvenna sem hafði rétt á að fara í  fæðingarorlof
fj.
-
-
-
26

    Fjöldi kvenna sem tók fæðingarorlof
-
-
-
-
26

    Fjöldi karla sem hafði rétt á að fara í fæðingarorlof
-
-
-
-
25

    Fjöldi karla sem tók fæðingarorlof
-
-
-
-
19

Samsetning starfa (S5 | UNGC-P6 | GRI 102-8, GRI 401-1)


Hlutfall fastráðins starfsfólks
%
95%
93%
92%
94,6%

    Þar af konur
-
-
-
-
61,2%

    Þar af karlar
-
-
-
-
33,4%

Hlutfall starfsfólks með tímabundinn samning
%
5%
7%
8%
5,4%

    Þar af konur
-
-
-
-
3,7%

    Þar af karlar
-
-
-
-
1,7%

Hlutfall starfsfólks eftir búsetu


    Hlutfall á höfuðborgarsvæðinu
%
-
-
-
83,7%

    Þar af hlutfall fastráðinna
-
-
-
-
80%

    Þar af hlutfall með tímabundinn samning
-
-
-
-
3,7%

    Hlutfall á landsbyggðinni
%
-
-
-
16,3%

    Þar af hlutfall fastráðinna
-
-
-
-
14,5%

    Þar af hlutfall með tímabundinn samning
-
-
-
-
1,7%

Fjöldi nýráðninga
fj.
-
-
-
73

     Hlutfall nýráðninga
%
-
-
-
8,2%

Kynjahlutfall nýráðninga


    Konur
%
-
-
-
56%

    Karlar
-
-
-
-
44%

Aldursdreifing í nýráðningum


    20-29 ára
%
-
-
-
38%

    30-39 ára
-
-
-
-
26%

    40-49 ára
-
-
-
-
30%

    50-59 ára
-
-
-
-
4%

    60-69 ára
-
-
-
-
1%

Hluftfall nýráðninga eftir búsetu


    Hlutfall á höfuðborgarsvæðinu

-
-
-
87,7%

    Hlutfall á landsbyggðinni

-
-
-
12,3%

Fræðsla fyrir starfsfólk (GRI 404-1)


    Meðaltími fræðslu í heild
klst.
-
-
-
6,8

    Meðaltími fræðslu - konur
-
-
-
-
7,6

    Meðaltími fræðslu - karlar
-
-
-
-
5,5

    Meðaltími stjórnenda
-
-
-
-
11,9

    Meðaltími starfsfólks
-
-
-
-
6,2

Jafnrétti (S6)

Stefna til að tryggja jöfn tækifæri og kjör starfsfólks af báðum kynjum
já/nei

Heilsa og öryggi starfsfólks (S7 | GRI 416)

Slys á vinnustað og til og frá vinnu
fj.
5
5
0
2

Heilsumælikvarði
%

95,8%
96,3%
96,3%

Mannréttindabrot (S11 | UNGC-P1, P2 | GRI 412-1)

Heildarfjöldi tilkynntra brota
fj.
0
0
0
0

Samsetning stjórnar (S12 | GRI 102-22)

Heildafjöldi stjórnarmanna
fj.
7
8
8
7

    Þar af konur
-
4
4
4
3

    Þar af karlmenn
-
3
4
4
4

    Þar af óháðir stjórnarmenn
-
6
7
7
6


*Heildar fjöldi starfsfólks og hlutföll árið 2018 miðast við fjölda starfsfólks 31.12.2018. Á árunum 2015-2017 var miðað við meðalfjölda starfsfólks á ári.


** Upplýsingar um aldursskiptingu fyrir árin 2015-2017 eru aðgengilegar í ársskýrslu 2017. Á árinu 2018 er miðað við skilgreiningar GRI.