Ófjárhagslegar upplýsingar 2018
Ár
Stjórnarhættir (G)Eining2015201620172018
Aðgreining valds (G1 | GRI 102-23)

Bankastjóri er stjórnarformaðurjá/neiNeiNeiNeiNei
Bankastjóri stýrir nefndum á vegum stjórnarjá/neiNeiNeiNeiNei
Bankastjóri er stjórnarmeðlimurjá/neiNeiNeiNeiNei
Gagnsæi ákvarðanna (G2)

Eru heildarniðurstöður atkvæðagreiðslu stjórnar aðgengilegar?já/neiNeiNeiNeiNei
    Fyrir bankastjóra-
    Fyrir skoðunar/eftirlitsaðila-
Er atkvæðagreiðsla hvers stjórnarmanns aðgengileg?já/neiNeiNeiNeiNei
    Fyrir bankastjóra-
    Fyrir skoðunar/eftirlitsaðila-
Sjálfbærnihvatar (G3 | GRI 102-35)

Hvatar til stjórnenda til að auka frumkvæði þeirrajá/nei
    Varðandi fjármál og stjórnun-
Vinnuréttur (G4 | UNCG-P3 | GRI 102-41)

Hlutfall starfsmanna í stéttarfélögum%-99,8%99,8%99,8%
Hlutfall starfsmanna ekki í stéttarfélögum%-0,2%0,2%0,2%
Hlutfall starfsfólks sem starfar samkvæmt lögum á vinnumarkaði%---100%
Birgjamat (G5 | UNCG-P6, P8, P9, | GRI 308, GRI 414)

Er horft til umhverfisþátta við mat á birgjumjá/nei--
Er horft til jafnréttismála við mat á birgjum---
Siðareglur (G6| GRI 102-16)

Hefur fyrirtækið mótað og birt siðareglurjá/nei
    Hafa þær verið samþykktar af stjórninni-
    Hafa þær verið samþykktar af starfsfólki-
Aðgerðir gegn spillingu og mútum (G7 | UNCG-P10)

Hefur fyrirtækið mótað og birt stefnu gegn spillingu og mútum
---
Gagnsæi skatta (G8)

Er gagnsæi gagnvart sköttum til staðar?já/nei
Sjálfbærniskýrsla (G9)

Er sjálfbærniskýrsla birt opinberlega?já/nei
Aðferðafræði (G10)

Við gerð sjálfbærniskýrslu er stuðst við nýlegar ESG leiðbeiningar sem Nasdaq hafa sett fram fyrir skráð fyrirtæki á markaði. Þau viðmið miða flest að því að uppfylla ákveðna þætti Global Reporting Initative, alþjóðlegs staðals sem hjálpar fyrirtækjum og stofnunum að miðla upplýsingum tengdum samfélagsábyrgð á gagnsæjan hátt. Upplýsingar sem gefnar eru varðandi umhverfisþætti eru fengnar úr umhverfisstjórnunarkerfi Arion banka, Klappir Core. Upplýsingar um félagslega þætti og stjórnarhætti eru fengnar úr upplýsingakerfum bankans.

Endurskoðun þriðja aðila (G11)

Er samfélagsskýrsla endurskoðuð af þriðja aðila?
Umhverfisskýrsla og samantekt um ófjárhagslegar upplýsingar fyrir árið 2018 voru unnar í samstarfi við Klappir.