Félagslegir þættir (F)Ár
Helstu mælikvarðarEining20152016201720182019
Launahlutfall forstjóra (F1.1 | GRI: 102-38 | UNGC-P6)
Hlutfall heildarlaunagreiðslna til bankastjóra af miðgildi heildarlaunagreiðslna til starfsfólk í fullu starfi%----6,2:1
Laun eftir kyni (F2 | UNGC-P6 | GRI: 405-2)
Niðurstöður jafnlaunavottunar%4,8%3,7%2,9%2,4%2,1%
Starfsmannavelta (F3.1, F3.2 | GRI: 401-1 | SDG 12)
Heildar starfsmannavelta%10,8%13,8%11,8%13,9%23,0%
    Þar af létu sjálfir af störfum-7,7%5,4%7,7%8,3%6,8%
    Þar af sagt upp-2,2%7,8%2,2%4,4%13,9%
    Þar af hættu vegna aldurs-0,9%0,7%0,9%1,2%2,2%
Hlutfall kynja sem létu af störfum

    Konur%---71,0%59,0%
    Karlar%---29,0%41,0%
Aldursdreifing þeirra sem létu af störfum

    20-29 ára%---23,4%14,1%
    30-39 ára----17,7%21,6%
    40-49 ára----22,6%31,9%
    50-59 ára----22,6%19,5%
    60-69 ára----13,7%13,0%
Hlufall þeirra sem létu af störfum eftir búsetu

    Hlutfall á höfuðborgarsvæðinu
---82,3%86,0%
    Hlutfall á landsbyggðinni
---17,7%14,1%
Kynjahlutföll (F4.1 | UNGC-P6 | GRI: 102-8)
Heildarfjöldi starfsfólks*fj.882936930866735
Hlutfall kvenna%66,0%65,0%65,0%64,9%65,0%
    Þar af í fullu starfi----52,0%55,2%
    Þar af í hlutastarfi----12,9%10,2%
Hlutfall karla-34,0%35,0%35,0%35,1%35,0%
    Þar af í fullu starfi----33,1%33,1%
    Þar af í hlutastarfi----2,0%1,5%
Jafnræði (F4.2, F4.3 | UNGC-P6 | GRI: 401-3, GRI: 405-1)
Stjórn

    Þar af konur%55,0%50,0%50,0%43,0%43,0%
    Þar af karlar%45,0%50,0%50,0%57,0%57,0%
Aldurssamsetning stjórnar

    20-29 ára%---0,0%0,0%
    30-39 ára----0,0%0,0%
    40-49 ára----66,7%29,0%
    50-59 ára----0,0%57,0%
    60-69 ára----22,2%0,0%
    70-79 ára----11,1%14,0%
Allir stjórnendur með mannaforráð

    Þar af konur%41,0%47,0%48,0%47,0%48,0%
    Þar af karlar%59,0%53,0%52,0%53,0%52,0%
Framkvæmdastjórar

    Þar af konur%33,0%44,0%50,0%50,0%33,3%
    Þar af karlar%67,0%56,0%50,0%50,0%66,7%
Forstöðumenn

    Þar af konur%39,0%34,0%28,0%30,0%39,4%
    Þar af karlar%61,0%66,0%72,0%70,0%60,6%
Svæðis- og útibússtjórar

    Þar af konur%39,0%50,0%43,0%38,5%33,3%
    Þar af karlar%61,0%50,0%57,0%61,5%66,7%
Þjónustustjórar

    Þar af konur%
93,0%73,0%82,0%85,7%
    Þar af karlar%
7,0%27,0%18,0%14,3%
Hóp og liðsstjórar

    Þar af konur%50,0%44,0%67,0%60,0%50,0%
    Þar af karlar%50,0%56,0%33,0%40,0%50,0%
Sviðsstjórar

    Þar af konur%---50,0%66,7%
    Þar af karlar%---50,0%33,3%
Forstöðumenn fyrirtækjaviðskipta/viðskiptastjórar

    Þar af konur%---33,0%33,0%
    Þar af karlar%---67,0%67,0%
Aðrir stjórnendur með mannaforráð

    Þar af konur%---25,0%50,0%
    Þar af karlar%---75,0%50,0%
Aldurssamsetning stjórnenda

    20-29 ára%---0,0%0,0%
    30-39 ára----14,6%18,1%
    40-49 ára----55,2%59,0%
    50-59 ára----28,1%20,5%
    60-69 ára----2,1%2,4%
Aldurssamsetning alls starfsfólks**

    20-29 ára%---17,0%16,9%
    30-39 ára----25,0%25,0%
    40-49 ára----31,0%31,3%
    50-59 ára----21,0%21,2%
    60-69 ára----6,0%5,6%
Fæðingarorlof

    Fjöldi kvenna sem hafði rétt á að fara í  fæðingarorloffj.---2621
    Fjöldi kvenna sem tók fæðingarorlof----2621
    Fjöldi kvenna sem snéri aftur til starfa eftir fæðingarorlof----20-
    Fjöldi karla sem hafði rétt á að fara í fæðingarorlof----2519
    Fjöldi karla sem tók fæðingarorlof----1914
    Fjöldi karla sem snéri aftur til starfa eftir fæðingarorlof----19-
Samsetning starfa (F5.1 | UNGC-P6 | GRI: 102-8, GRI: 401-1)
Hlutfall fastráðins starfsfólks%95,0%93,0%92,0%94,6%95,4%
    Þar af konur----61,2%62,4%
    Þar af karlar----33,4%32,9%
Hlutfall starfsfólks með tímabundinn samning%5,0%7,0%8,0%5,4%4,6%
    Þar af konur----3,7%3,0%
    Þar af karlar----1,7%1,6%
Hlutfall starfsfólks eftir búsetu

    Hlutfall á höfuðborgarsvæðinu%---83,7%82,4%
    Þar af hlutfall fastráðinna----80,0%79,3%
    Þar af hlutfall með tímabundinn samning----3,7%3,1%
    Hlutfall á landsbyggðinni%---16,3%17,6%
    Þar af hlutfall fastráðinna----14,5%16,1%
    Þar af hlutfall með tímabundinn samning----1,7%1,5%
Fjöldi nýráðningafj.---7351
     Nýráðningar sem hlutfall af heildarstarfsmannafjölda%---8,2%6,9%
Kynjahlutfall nýráðninga

    Konur%---56,0%47,0%
    Karlar----44,0%53,0%
Aldursdreifing í nýráðningum

    20-29 ára%---38,0%45,1%
    30-39 ára----26,0%31,4%
    40-49 ára----30,0%21,6%
    50-59 ára----4,0%2,0%
    60-69 ára----1,0%0,0%
Hluftfall nýráðninga eftir búsetu

    Hlutfall á höfuðborgarsvæðinu
---87,7%90,2%
    Hlutfall á landsbyggðinni
---12,3%9,8%
Fræðsla fyrir starfsfólk (GRI: 404-1)
    Meðaltími fræðslu í heildklst.---720
    Meðaltími fræðslu - konur----822
    Meðaltími fræðslu - karlar----617
    Meðaltími stjórnenda----1236
    Meðaltími starfsfólks----616
Jafnrétti og aðgerðir gegn mismunun (F6 | UNGC-P6 | GRI: 406-1 a.)
Jafnréttisstefnajá/nei
Stefna gegn einelti, kynferðislegri áreitni og ofbeldijá/nei---
Fjöldi mála sem komu upp vegna eineltis, kynferðislegrar áreitni eða kynbundins ofbeldis
---32
Heilsa og öryggi starfsfólks (F7 | SDG 3)
Slys á vinnustað og til og frá vinnufj.55027
Heilsumælikvarði%
95,8%96,3%96,3%96,0%
Mannréttindi (F10.1 | UNGC-P1, P2 | SDG 4, 10, 16)
Mannréttindi sem hluti af jafnréttisstefnujá/nei---

*Heildarfjöldi starfsfólks og hlutföll á árunum 2018 og 2019 miðast við fjölda starfsfólks í árslok. Á árunum 2015-2017 var miðað við meðalfjölda starfsfólks á ári.
** Upplýsingar um aldursskiptingu fyrir árin 2015-2017 eru aðgengilegar í ársskýrslu 2017. Á árinum 2018 og 2019 er miðað við skilgreiningar GRI.